รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สัญจร 22 อำเภอ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานวัดศิริวราวาส ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ” ปี 2563 ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิ งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายการจัดตลาดนัดฯ ในระหว่างวันที่ 8-22 ก.ย. นี้ ทั่วทุกพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอ
ขณะที่ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า กิจกรรม ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP สินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตลอดจนสินค้าเกษตรพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษ์ของแต่ละพื้นที่ เรียกได้ว่ากิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้ เป็นการรวมเอาของดี สินค้าเด่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกลุ่มเกษตรกรตัวจริง
โดยกำหนดพื้นที่ในการจัดจัดงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ วันที่ 8 ก.ย. 2563 ที่ลานวัดศิริวราวาส ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ วันที่ 9 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุนหาญ และสนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย วันที่ 10 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอราศีไศล วันที่ 11 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ และสนามหน้าที่ว่าอำเภอปรางค์กู่ วันที่ 13 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ วันที่ 14 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพยุห์
วันที่ 15 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ และสนามหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ วันที่ 16 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ วันที่ 17 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย และสนานหน้าที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ วันที่ 18 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศิลาลาด วันที่ 21 ก.ย. 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังหิน และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน และในวันที่ 22 ก.ย. 2563 จัดขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อร่วมกันอุดหนุนเกษตรกร เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts