พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน พร้อมมอบโล่แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มอาชีพดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยมี น.ส.จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
น.ส.จารุวรินทร์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพสตรีและสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัว และได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก้าวทันตลาดและเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางด้านการตลาด
อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนได้อย่างมั่นคงและเพียงพอในการดูแลตนเองและครอบครัว ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ที่ยั่งยืน ครอบครัวมีความมั่นคงผาสุก ชุมชนมีความเข้มแข็ง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ ต่อไป
สำหรับงานมหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน ดังกล่าว มีกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบโล่แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มอาชีพดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ การแสดงโปงลาง การประกวดร้องเพลง การประกวดส้มตำลีลา การโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์เสื้อแส่วที่ส่งเข้าประกวด และเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ช่องทางการขายในยุคโควิด” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูทนิทรรศการ และบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ซึ่งเป็นเขตความรับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้ฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 บูท กลุ่มเป้าหมายเข้างานประกอบด้วย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ ผู้แทนจากกลุ่มอาชีพสตรี และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมด้วย จำนวนกว่า 300 คน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน