หนองบัวลำภู-ธารน้ำใจผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพเพื่อเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ


โดยสมาคมสื่อสารมวลชนหนองบัวลำภู ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู องค์กรภาคเอกชนลงพื้นที่สู่ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ อาคารโดม โรงเรียนบ้านโคกล่าม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมสื่อสารมวลชนหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัทห้างร้าน องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนคหบดีผู้ใจบุญ นำโดยนางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางอนงค์ ทัศดร ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายณรงค์ คงสิลา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมคณะกรรมการประเมินหมูบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง(พชอ.ศรีบุญเรือง) นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายก อบต.นากอก พ่อค้า คหบดี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพฯกว่า 100 คน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาคมสื่อสารมวลชนหนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่ภายหลังได้รับการร้องขอให้ความช่วยเหลือครอบครัวอันเนื่องมาจากสภาพครอบครัวของเด็กนักเรียนยากจน และด้อยโอกาสในขณะที่มีโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี โรงเรียนบ้านโนนเมือง โรงเรียนบ้านห้วยโจด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 โรงเรียนบ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ โรงเรียนบ้านท่าลาด และโรงเรียนบ้านโคกล่ามได้จัดสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนและพบเห็นสภาพปัญหาของเด็กนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ จากนั้นสมาคมสื่อสารมวลชนหนองบัวลำภู ได้ขอข้อมูลนักเรียนและลงเยี่ยมครอบครัวของเด็กนักเรียน พบว่ามีเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ

จากนั้นสมาคมสื่อสารมวลชนหนองบัวลำภู ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ห้างร้าน และภาคเอกชน ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู และได้ให้การสนับสนุนและอนุเคราะห์ทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับนักเรียนและผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาหนองบัวลำภู ห้างสรรพสินค้าสยามแม๊คโคร สาขาหนองบัวลำภู มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

นางรุ่งทิพย์ ศรีเสมอ นายสมยศ อุประ ส.อบจ.นางสุภาพร ศรีกาญจนา นายจำลอง กิมชัยวงศ์ นายคมสันต์ ไสยรัตน์ นายธนบดี บุญเกษมสมบัติ นายสมศักดิ์ พรหมเดเวช นางกมลสรร อินทร์เพชร นางศรัณยา สุวรรณพรหม พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี คณะกรรมการ พชอ.ศรีบุญเรือง นายก อบต.นากอก ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ผู้นำชุมชนบ้านโคกล่ามพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกล่าม ร่วมกันมอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพแก่นักเรียนและผู้สูงอายุตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ท่ามกลางบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู