บึงกาฬ ผบ.ร.13 มอบทุนการศึกษา “โครงการพี่ทหารสานฝัน”


เมื่อเวลา 14.00น.วันที่1 ก.ย. 63 พ.อ. มงคล หอทอง ผบ.ร.13 พร้อมด้วย เสธ.ร.13 และคณะฯ เดินทางเข้ามอบทุนการศึกษา จก.ยศ.ทบ. “โครงการพี่ทหารสานฝัน” ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ รร.ปากคาดพิทยาคม ต.ปากคาด อ.ปากคาด จว.บ.ก. จำนวน 5 ทุน โดยมี ผู้แทน นายอำเภอปากคาด , ผอ.รร.ปากคาดพิทยาคม , ผกก.สภ.ปากคาด , หน.ส่วนราชการท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน , ผบ.หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ จำนวน 150 คน ในการนี้ ผบ.ร.13 ได้พบปะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความขยันหมั่นเพียร มานะอุตสาหะในการเรียน เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่และเพื่ออนาคตของตนเอง รวมทั้งขอความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตลอดจนแจ้งข่าวสารกับหน่วยเพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ต่อไป