เลย(ชมคลิป)การแสดง“สายน้ำ..สายลม..เมืองปากชม..มหัศจรรย์แห่งชีวิต”

อำเภอปากชมเปิดการแสดง“สายน้ำ..สายลม..เมืองปากชม..มหัศจรรย์แห่งชีวิต”ช่วงที่ 2 การแสดงแสงสีเสียง..ถิ่นวิมานใต้น้ำ..ตำนานนครหงส์
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 63 ที่บริเวณเวทีลานน้ำตกประติมากรรมพญาอนัตรนาคาธิบดี ตรงข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอปากชม อ.ปากชม จ.เลย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงาน “สายน้ำ…สายลม…เมืองปากชม…มหัศจรรย์แห่งชีวิต”ช่วงที่ 2 การแสดงแสงสีเสียง…ถิ่นวิมานใต้น้ำ…ตำนานนครหงส์ (รอบที่ 1)ตรงกับวันฮีต 12 ของชาวอีสาน “บุญข้าวสาก” มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ชาวอำเภอปากชม ร่วมงานจำนวนมาก
สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชมกล่าวว่า อำเภอปากชม ได้รับอนุมัติจากจังหวัดเลย ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ถิ่นวิมานใต้น้ำ..ตำนานนครหงส์..เมืองปากชม..มหัศจรรย์แห่งชีวิต” โดยงบประมาณจังหวัดปี 2563 และยังได้พิจารณาการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ในกิจกรรม “สายน้ำ…สายลม…เมืองปากชม…มหัศจรรย์แห่งชีวิต” กิจกรรม ช่วงที่ 2 โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 จุดมุ่งหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ำโขง ในอำเภอปากชม ให้เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวทั่วไป เป็นการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวอำเภอปากชมอย่างยั่งยืน เผยแพร่วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับตำนานเมืองปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย (ผ่านการแสดง แสง สี เสียง ถิ่นวิมานใต้น้ำ…ตำนานนครหงส์) และ สร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในการร่วมกัน จัดวัฒนธรรมการท่องเที่ยว อำเภอปากชม จังหวัดเลย
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง ละครเวที “ถิ่นวิมานใต้น้ำ…ตำนานนครหงส์” โดยนักแสดงมาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาชนชาวอำเภอปากชม นักเรียน คณะครู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานต่าง ๆ รวม 200 คน มีคณะละครมรดกใหม่ ของอาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง เป็นผู้ฝึกซ้อม มีบริษัท นัมเบอวันบรอดคลาสติ้ง 888 จำกัด รับผิดชอบ บทละคร และเวทีแสง สี เสียง/ การแข่งขันกิจกรรม To Be Number One แอโรบิกแดนซ์ การประกวดธิดาพญานาคราช การประกวดขบวนแห่ การประกวดรถซิ่งขึ้นภูเขา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม นักเรียน ชุมชน ในพื้นที่อำเภอปากชม
ในการจัดงานในครั้งนี้ นอกเหนือจากการที่จะยกระดับการท่องเที่ยว ของอำเภอปากชมแล้ว สิ่งที่เป็นหัวใจของทุกกิจกรรมคือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนของอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ร่วมในการแสดง แสง สี เสียง ถิ่นวิมานใต้น้ำ… ตำนานนครหงส์
ท่านใดที่พลาดชมรอบแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สามารถชมได้อีก รอบที่ 2 ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ณ บริเวณเวทีลานน้ำตกประติมากรรมพญาอนัตรนาคาธิบดี ตรงข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอปากชม อ.ปากชม จ.เลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย