อุบลราชธานี-จิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการรณรงค์กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักการป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมภาคส่วน 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ จิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการรณรงค์กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักการป้องกันโรคไข้เลือดออกสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูง
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่วัดประชาเกษม บ้านโนนนารี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักการป้องกันโรคไข้เลือดออกสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูง โดยมีนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ นางลัดดา เจษฏาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ ร.ต.อ.ธงชัย ถูระวรรณ์ รอง ผบ.ร้อยฝ่ายบริหาร ร้อยตชด.227 ตำรวจ ทหาร ผอ.รพ.สต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนทุกตำบลในพื้นที่อำเภอเขมราฐประมาณ 400 คน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายชาตรี ราศีบุษย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน นายสุนทร มามุกดา รองนายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ เป็นพิธีกร
ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายแพทย์ดนัย เจียรกูล เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนไม่น้อย และพบผู้เสียชีวิต 1 ราย จำนวนผู้ป่วยอยู่อันดับ 12 ของประเทศไทย และอำเภอเขมราฐยังมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกคือยังมียุงลายซึ่งเป็นยุงพาหะที่นำเชื้อไปสู่คน วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือ การไม่ให้ยุงกัด โดยการทายากันยุง นอนในมุ้ง ไม่ให้ยุงเกิด คือการกำจัดแหล่งน้ำขังในบริเวณบ้านที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายให้หมดไป ดังนั้นการจัดโครงการรณรงค์กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักการป้องกันโรคไข้เลือดออกสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงในครั้งนี้ จะส่งผลให้พี่น้องประชาชนเกิดความตระหนักและเอาใจใส่การป้องกันตนเอง การดูแลครอบครัว ตลอดจนการเอาใจใส่สภาพแวดล้อมภายในบริเวณบ้านอย่างต่อเนื่องจนเป็นพฤติกรรมที่ดีสู่การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูง และเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในการทำลาย กวาดล้างยุงลายที่เป็นพาหะต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้