หนองบัวลำภู-ตำรวจ สภ.ศรีบุญเรือง กับอีกภารกิจหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพระราชดำริ

ตำรวจ สภ.ศรีบุญเรือง
กับอีกภารกิจหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพระราชดำริ บริเวณพื้นที่ภายใน สภ.ศรีบุญเรือง ร่วมกว่า 10 ไร่ว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด
พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง กล่าวว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้สร้างบรรทัดฐานกิจกรรมหนึ่งในโครงการจิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียง”โคกหนองนา โมเดล” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รร.นรต. ได้จัดโครงการ ตำรวจสัมผัสปัญหาชุมชน ซึ่งเป็นโครงการพ่อแม่สมมุติเพื่อฝึกให้นักเรียนนายร้อย ตำรวจไปดำเนินชีวิต เรียนรู้วิถีเกษตรอันเป็นรากฐานความเป็นไทย ในพื้นที่ชนบทในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 15 วัน
ซึ่ง นรต.ได้สัมผัสถึงความยากลำบากการดำรงชีวิตของชาวบ้าน และเมื่อนักเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาเรียนรู้จบออกมาก็หมายเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างสนิทใจ การทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในความเป็นรากฐานของสังคมไทยตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงได้วาง พื้นฐานไว้แล้ว และเป็นมรดกอันล้ำค่าภูมิปัญญาของแผ่นดิน ไทยและของโลก ที่ชาวต่างประเทศให้การยกย่องสรรเสริญ
ในส่วนของ สภ.ศรีบุญเรือง โดยก่อนหน้านั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายในยังสำนักงานตำรวจภูธรในแต่ละภาค โดยให้นำหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ให้หลักการเป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ โดยได้ดำเนินการเป็นแบบอย่าง
ตามลักษณะของทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่เป็น 30 : 30 : 30 : 10 ประกอบด้วย 10 คือที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 30 แรกเก็บน้ำ 30 ที่สองคือพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งอาหาร อีก 30 เป็นไม้ยืนต้น ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ประโยชน์ที่หนึ่งก็คือสำหรับกิน สองทำที่อยู่อาศัย สามทำเครื่องมือเครื่องใช้ สี่คือทำให้ร่มเย็น โดยยกระดับให้ 1-3 ไร่ สิ่งที่จะได้คือแหล่งน้ำ หนอง คลองไส้ไก่ เราจะมีพื้นที่ที่เป็นไปตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้คือ มีทั้งข้าว ผลไม้ พืชผัก ไม้ใช้สอย ไม้เชื้อเพลิง สมุนไพร มีโอกาสสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับชีวิตตัวเอง ซึ่งในเฟสแรกต้องการยกระดับครัวเรือนของข้าราชการตำรวจที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยสภาพพื้นที่ของ สภ.ศรีบุญเรือง มีความเหมาะสมในการดำเนินการตามโครงการ”โคกหนองนา โมเดล” จึงได้ปรึกษาหารือกับข้าราชการตำรวจในสังกัดตั้งแต่ระดับ รอง ผกก.ทุกสายงาน ข้าราชการตำรวจ ว่าจะปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางหลักของของการนำหลักเกษตรทฤษฏีใหม่มาปรับใช้อย่างไรได้บ้างในส่วนของ สภ.ศรีบุญเรือง เพื่อพัฒนาให้ สภ.ต้นแบบและครอบครัวของข้าราชการทุกนายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และเมื่อเร็วๆนี้ พ.ต.ท.เอกวุฒิ ราชเหนือ รอง ผกก.(ส) สภ.ศรีบุญเรือง ภายหลังได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่ได้มาปรึกษาที่จะขอปรับพื้นที่เป็นบางส่วน เป็นแปลงนาสาธิตและปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมทำเป็นสระเลี้ยงปลาในพื้นที่ใกล้ๆบ้านพัก และพร้อมจะปรับเปลี่ยนเมื่อ สภ.ศรีบุญเรือง มีความพร้อมในการปรับพื้นที่บางส่วนเป็น”โคกหนองนาโมเดล”
และแล้ววันนี้ หลายคนที่ผ่านไปมาเริ่มแปลกใจ แปลกใจเมื่อก้าวย่างเข้าไป สภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เห็นบ้านพักหลังน้อยๆนึกว่าเป็นรีสอร์ทของใครมาสร้างไว้ แถมสะดุดตาสะดุดใจ เมื่อข้างบ้านพักหลังนั้นมีบ่อเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว แถมมีที่นาปลูกข้าวกำลังเขียวชะอุ่ม สักครู่หนึ่งเจ้าตัวเดินมา ที่ไหนได้เป็น พ.ต.ท.เอกวุฒิ ราชเหนือ รอง ผกก.(ส) สภ.ศรีบุญเรือง นึกได้ไม่แปลกใจ เจ้าตัวเป็นลูกชาวไร่ชาวนาในขณะที่บ้านพักของ สภ.ศรีบุญเรือง ก็มีแต่เจ้าตัวขอปลีกวิเวก
ดันใช้งบประมาณส่วนตัวร่วมแสนบาท สร้างเป็นบ้านพักเอกเทศประเภทน๊อคดาว์ว่างั่นเถอะ ด้านหน้าทำเป็นสะพานทางเดินใช้ปีกไม้ข้างล่างเอารถแบ๊คโฮน้อยมาขุดเป็นสระขนาด 10×15 เมตรลึก 3 เมตร ปล่อยปลาดุก ปลานิล กำลังเจริญเติบโตวันโตคืนพร้อมนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับทีมงานได้ รองฯเอกวุฒิฯบอกว่าสิ่งที่ทำในวันนี้อยากเห็นข้าราชการตำรวจและชาวบ้านที่เดินทางมาโรงพัก ลองนำไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่บ้านดู ในขณะพื้นที่ของ สภ.ศรีบุญเรือง พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง กำลังเตรียมปรับพื้นที่เป็น”โคกหนองนาโมเดล” ของ ตร.ภ.จว.หนองบัวลำภู อยู่พอดี
ช่วงนี้ รองฯ เอกวุฒิฯเจ้าตัวขออาสาทำเป็นต้นแบบ ทำแบบพอเพียงจริงๆ แปลงข้าวในนาที่เขียวชะอุ่มไม่ใช่สารเคมี ปุ๋ยก็ใช้ขี้วัว เทลงแปลงก่อนแล้วปรับดินปลูกข้าว ทำนาในโรงพัก ปรับพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ทำทุ่งนาและไร่นาสวนผสม..เจ้าตัวบอกขอเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใครอยากไปดูงานผ่านไปมาแวะได้เจ้าตัวพร้อมต้อนรับ และมีสิ่งหนึ่งที่รองเอกวุฒิฯ(หรือ รอง เจ๋ง) บอกกับผู้สื่อข่าวว่าแปลกใจที่ตื่นเช้าๆมาเห็นกระรอกมาจิกอาหารเศษที่ว่างไว้ใกล้ต้นไม้ใหญ่ทางเดินก่อนเข้าบ้านพัก หลังจากนั้นตนเองเลยหาไม้มาทำเป็นชั้นวางติดกับต้นไม้และนำผลไม้ไม่ว่าจะเป็นกล้วย แอปเปิล และผลไม้อื่นๆที่มีไปวางไว้ ตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาเห็นตัวกระรอกมารุมกินผลไม้ ทำให้ตนเองมีความสุขกับชีวิตบนบ้านน้อยหลังนี้
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู