เลย(ชมคลิป)ชุมชนไทดำเชียงคาน จับมือ อพท.5 กิจกรรมถนนโคมไฟไทดำ ซื้อของถิ่น กินจุ๊บผัก สัมผัสวิถีไทดำ


วันที่ 22 สิงหาคม 63 เวลา 19.30 น. ที่ ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 กิจกรรมถนนโคมไฟไทดำ ซื้อของถิ่น กินจุ๊บผัก สัมผัสวิถีไทดำ มีนายกิตติวัชร์ แยบดี ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงคาน รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคาน ส่วนราชการ องค์กร ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงาน


นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 กล่าวเปิดงานว่า กิจกรรมถนนโคมไฟไทดำ…ซื้อของถิ่น กินจุ๊บผัก สัมผัสวิถีไทดำ เป็นความร่วมมือระหว่าง อพท.และศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมสิ่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเส้นทาง Romantic Route และ นาคี Route ซึ่งชุมชนไทดำ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย มีลักษณะที่โดดเด่น ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต อาทิ อาหาร การแต่งกาย และภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงอุปนิสัยของคนในท้องถิ่นที่ยังคงวิถี อัตลักษณ์ของตน นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
กิจกรรมในวันนี้ จึงเป็นการทดลอง และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนไทดำอีกครั้ง ภายหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์โควิด – 19 ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน โดยภายในกิจกรรมถนนโคมไฟไทดำนี้ ได้รวบรวมวิถีชีวิตของชาวไทดำเข้ามาเป็นองค์ประกอบแทบจะทุกด้านในงานนี้ ทั้งอาหาร การแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึกของชุมชน ศิลปะการแสดง และการละเล่นที่จะทำให้นักท่องเที่ยว และผู้ร่วมงานทุกท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนไทดำมากยิ่งขึ้น

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย