ขอนแก่น(ชมคลิป)กลุ่มนักศึกษาอีสานจัดกิจกรรม”บายศรีเรียกขวัญ ประชาธิปไตย”

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า เครือข่ายอีสานปลดแอก จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประชาธิปไตย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น พร้อมแสดงจุดยืนเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น  ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มี กลุ่มนักศึกษาในภาคอีสาน  และประชาชนในภาคอีสานประมาณ 300 คน ได้มาร่วมกิจกรรม “บายศรีเรียกขวัญ ประชาธิปไตย”  จัดโดยเครือข่ายอีสานปลดแอก ปลาแดกจงเจริญ  ประกอบด้วย สมัชชานักศึกษาอีสาน ขบวนการอีสานใหม่ และเครือข่ายภาคประชาชนอีสาน  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มุ่งรณรงค์ให้ประชาชนเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเป็นการรวมตัวของตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ที่จะร่วมกับนักศึกษา แสดงจุดยืนเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ขณะเดียวกัน ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ได้มารักษาความสงบเรียบร้อย โดยตั้งแถวด้านข้างสถานที่ชุมนุม พร้อมเปิดเครื่องเสียงเตือนกลุ่มผู้มาชุมนุมอย่าทำผิดกฎหมาย ในการจัดการชุมนุมสาธารณะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดใน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  2558  โดยเคร่งครัด ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจได้ให้อาสาสมัครศูนย์เฝ้าระวังเผด็จการตั้งแถวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับชู 3 นิ้ว  ตะโกนพร้อมกันว่า “หยุดคุกคามประชาชน” ตลอดเวลา

นอกจากนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การปราศรัย โดยภาคประชาชนอีสาน นักเรียนเครือข่ายสมัชชานักศึกษาอีสาน การระบายสี ดนตรี พร้อมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ   เพื่อแสดงออกถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยและเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมือง

ส่วนบนเวทีปราศรัยในการแสดงออก “อีสานปลดแอก ปลาแดกจงเจริญ” เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลที่มีการบริหารงานที่เป็นเผด็จการ และแสดงความไม่ชอบธรรมในการบริหารงานที่ทำให้สังคมไทยประสบกับวิกฤติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันในสังคม สรุปว่า การออกมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความไม่พอใจรัฐบาลในการบริหารประเทศ  และประชาชนต้องการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก ยุบสภา คืนอำนาจให้กับประชาชน พร้อมร่วมชูสามนิ้วเป็นสัญลักษณ์.