หนองบัวลำภู-กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 ณ บริเวณหนองคำกั้ง ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร) และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.ในพื้นที่ตำบลหัวนา ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร) กล่าวว่ากิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 ในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในห้วงปีที่ผ่านมาและได้เริ่มทะยอยปลูกไปแล้วรวมถึงวันนี้รวม 3,089 ต้นโดย กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภูได้มีการบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยรักษาป่า หนองบัวลำภู 1 หนองสวรรค์ เทศบาลตำบลหัวนา กำนันตำบลหัวนา ผญบ.บ้านดอนหัน จิตอาสา ในพื้นที่ตำบลหัวนา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนหัน โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร) กล่าวถึงความสำเร็จในวันนี้ เป็นผลจากการบูรณาการร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ต่างเข้าร่วมกิจกรรมและเจตนารมย์ที่แน่วแน่ในอันที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกคนในชุมชน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงสืบไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู