(ชมคลิป)มรภ.เลยลงพื้นที่ช่วยเหลืออุทกภัยชาวตำบลท่าสวรรค์ตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 7 ส.ค. 63 ที่โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ หมู่ 2 บ้านโนนสวาท ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง พร้อมด้วย นายอุบล เนธิบุตร นายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสรรค์ และนายวิฑูรย์ สุระดร อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสรรค์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เดินทางมามอบ ถุงยังชีพ สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ชาวบ้านบ้านท่าสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 150 ครัวเรือน
นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง กล่าวว่า พื้นที่อำเภอนาด้วง ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่พายุชินลากู พัดผ่านจังหวัดเลย โรงเรียน และบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย และโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ถูกกระแสน้ำป่า ไหลแรง เข้าท่วม จนสถานที่เรียน ห้องเรียนเสียหายอย่างหนัก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 หลังกระแสน้ำลดลง มีหน่วยงานราชการ องค์เอกชน มูลนิธิฯหลายแห่งรวมทั้งจิตอาสา เข้ามาช่วยเหลือ และในวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันมามอบ สร้างความดีใจจากชาวบ้านได้คลายความกังวล และรู้สึกดีใจที่คนไทยให้ความช่วยเหลือ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
ด้าน ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นอกจาก จัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และกิจการนักศึกษาแล้ว ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องช่วยเหลือท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อน วันนี้จึงนำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ลงพื้นที่ นำสิ่งของอุปโภค บริโภค นำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และเป็นการฝึกนักศึกษาให้รู้จักการให้ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกระดับ อย่างเท่าเทียมกัน
นายอำเภอนาด้วงยังกล่าวอีกว่า สภาพความเสียหายของโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยอย่างหนัก ต้องรองบประมาณตามขั้นตอนของทางราชการ(เป็นปกติธรรมดาครับ) ทุกที่ก็เป็นเช่นนั้น คณะครูและนักเรียน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาดฟื้นฟูบูรณะ อาคารเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ คงกลับมาเปิดการเรียน การสอนได้ในไม่ช้านี้ แต่อุปกรณ์บางอย่างน่าจะใช้การไม่ได้ หรือใช้ได้ก็คงไม่เหมือนเดิม เช่นตู้ และชั้นวางของในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้าหากท่านใดประสงค์จะบริจาคโดยตรงกับทางโรงเรียน ติดต่อโดยตรง หรือหากท่านมีตู้ หรือชั้นวาง ในลักษณะใกล้เคียงตามภาพน่าจะใช้ประโยชน์ได้ หรือนำส่งที่โรงเรียนเลย หรือจะแจ้งผ่านผมก็ได้ เบื้องต้นก็มีผู้แจ้งความประสงค์มาบ้างแล้ว

นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเลย ได้นำอาหารแห้ง ข้าวสาร ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม มาร่วมมอบให้กับชาวบ้านอีกคณะหนึ่ง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /