ศรีสะเกษ(ชมคลิป)รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่” ลงแขกดำนา ในแปลงนาพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพฯ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่แปลงนาพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 11 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายธนกฤต ฉันทะจํารัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกวันแม่” โครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอราษีไศล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องที่ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก


นายสว่าง กล่าวว่า ด้วยการดำเนินการโครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีนางสุกัญญา อำนวย เป็นผู้ถวายพื้นที่นา จำนวน 3 ไร่ 77 ตารางวา และมีนายสมบัติ โพธิวัฒน์ เป็นเกษตรกรผู้ดำเนินการ ตามกระบวนการผลิตในรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.สุรินทร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันลงแขกดำนาในแปลงนาพื้นที่ส่วนพระองค์ฯ
ซึ่งนำโดยนายอำเภอราษีไศล พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เกษตรกรจิตอาสา ได้ร่วมมือกันปลูกข้าวในแปลงนาจนแล้วเสร็จ ทันตามระยะการเพาะปลูกข้าวที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพดี เหมาะต่อการนำไปใช้ทำเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีต่อไปได้ อีกทั้งการทำนาดำ จะลดการปลอมปนของข้าวพันธุ์ปนในแปลงนาได้มากกว่าการทำนาหว่าน หรือนาหยอด ดังนั้นหากเกษตรกรท่านใดต้องการจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเอาไว้ใช้เองก็ขอให้ทำนาดำ จึงจะทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้งานต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน