สสจ.หนองบัวลำภู ก้าวกระโดดให้บริการรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านแล้ว ไม่ต้องมาโรงพยาบาล


วันนี้(27 กค.63)ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าที่ร้านสุกรีเภสัช สาขาบ้านลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม สสจ.หนองบัวลำภู และ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าระบบการจัดการและจ่ายยาให้ผู้ป่วยผ่านเครือข่ายร้านยา ในโครงการรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ในจังหวัดหนองบัวลำภู
โดย นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้มีการรับมอบนโยบาย โดยจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่นำร่องโครงการมาแล้ว ผลการดำเนินโครงการภาพรวมทั่วประเทศ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ดำเนินโครงการรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง ลดภาระการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาล รวมถึงได้รับคำแนะนำการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์โดยเภสัชกร โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จะช่วยให่ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลน้อยลง ลดการแพร่กระจาย หรือสัมผัสเชื้อไวรัสได้
นพ.สสจ.หนองบัวลำภู จึงร่วมกับคณะผู้บริหารและเภสัชกรรมลงพื้นที่โดยในส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ให้บริการโครงการดังกล่าวโดย โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จะมีร้านยาเครือข่ายร่วมให้บริการจำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านสุกรีเภสัช สาขาบ้านลำภู และร้านสุกรีเภสัช สาขาตลาดแลง ซึ่งร้านยาดังกล่าวมีมาตรฐานตามเกณฑ์ GPP ตามที่กฎหมายกำหนดและมีเภสัชกรให้บริการตลอดเวลา อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองที่รับบริการในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู และผู้ที่สนใจได้ ผู้ที่สนใจร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลหนองบัวลำภู และร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู