ศรีสะเกษ-นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ห่วงใย! เดินหน้ามอบทุน-สิ่งของ-อุปกรณ์การเรียน หนุนการศึกษาเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) และคณะ ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน และทุนการศึกษา ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) พร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารว่างให้กับนักเรียน โอกาสนี้ทางสมาคมยังได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่สด ไข่ไก่ จาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มามอบให้กับนักเรียนอีกด้วย โดยมี พล.ต.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 5 (สนภ.5) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค.53) นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


คุณบุษกร กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการดูแล ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จะนำสิ่งของที่ได้รับมอบจากภาคเอกชน ไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการสำรวจโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา รวมถึงทุนทรัพย์สำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อที่จะได้นำสิ่งของไปช่วยเหลือ ตรงกับความต้องการของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป.


พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน