จเร.กอ.รมน.(3)ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เยี่ยมชมโครงการเกษตรร่วมใจเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่(23 กค.63) ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พ.อ.ชัยรัช รัตนกำพล (ผช.จเร กอ.รมน.)หัวหน้าชุดตรวจราชการ พร้อม พ.อ.สุรนาท สบายรูป (ผอ.สตป.สจร.กอ.รมน) และ พ.อ.ศุภยุทธ มาสมบูรณ์ เดินทางมาตรวจราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี (รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท)) และกำลังพล ให้การต้อนรับ และร่วมการประชุมชี้แจง

จากนั้นคณะของ จเร.กอ.รมน.(3)ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังสรุปแผนการดำเนินงาน โครงการเกษตรร่วมใจเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยมี นายสมพร เกตุแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านฝั่งแดง และคณะครู ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

และให้ข้อมูลการเตรียมการดำเนินงานในโครงการอาทิการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไกไข่ การเลี้ยงปลาในกระชัง และการเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งทางโรงเรียนพึ่งได้รับงบประมาณในปีนี้และพึ่งเริ่มต้นเตรียมการในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการก่อสร้างอาคารเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรือนเลี้ยงไก่ บ่อเลี้ยงปลา และพื้นที่ปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งชุดตรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพื้นที่มีความเหมาะสม และชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู