(ชมคลิป)จังหวัดเลยจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


วันที่ 24 ก.ค. 63 ณ สถานีสูบน้ำแม่น้ำเลย บ้านขอนแดง หมู่ 6 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี” เปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและผู้นำชุมชนในพิธีฯร่วมจำนวนมาก
นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลยนะสถานีสูบน้ำแม่น้ำเลยหมู่ที่ 6 บ้านขอนแก่น ต. นาอาน อ.เมืองเลย จ. เลย รายงานว่าด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ จึงจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้จำนวน 500,000 ตัว ปล่อยนะสถานีสูบน้ำแห่งนี้ 300,000 ตัว และผู้นำชุมชนนำไปปล่อยที่สาธารณะประโยชน์อีก 200,000 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้หน่วยงานราชการภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /