บึงกาฬ-รอง ผอ.รมน.ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม โครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน)

เมื่อ 25 พ.ค.64 เวลา 1130 พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.(ท.) ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม โครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) โดยมี ร.ท.มานิตย์ พลเยี่ยม รอง หน.กปม. กอ.รมน.จังหวัด บ.ก. , ร.ต.สุพรรณบุรี มาตทวี หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) , สภ.ต.ป่งไฮ,กำนัน ต.ป่งไฮ, ผู้ใหญ่บ้าน ม.1,ม.10,ม.11,ม.18, ผู้แทน นายก ทต.ป่งไฮ ให้การต้อนรับ ในการนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก. และ ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ผลการปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด