บึงกาฬ(ชมคลิป)ผวจ.บึงกาฬสั่งตรวจสอบยุทโธปกรณ์ กองร้อย อส.


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พ.ค. 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นาย วราดิศร อ่อนนุช ปลัดจังหวัดบึงกาฬ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ สุระดะนัย ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ น.ส.กมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดบึงกาฬ ตรวจสอบอาวุธ ยุทโธปกรณ์ กองร้อย อส.จ.บึงกาฬ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองอาสารักษาดินแดน(สน.อส.)
นาย วราดิศร อ่อนนุช ปลัดจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่า นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้มอบหมายให้ตรวจสอบยุทโธปกรณ์ กองร้อย อส.จ.บึงกาฬ เนื่องจากมีการสูญหายของอาวุธปืนในคลัง อส.ของจังหวัดอื่น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ ซึ่งการตรวจสอบไม่มีการหายของอาวุธปืนในคลัง อส.จังหวัดบึงกาฬ


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ