ชื่นชมนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สอบติด เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มีบุคลากรทางการศึกษา 104 คน มีนักเรียน 1,695 คน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ล่าสุดโรงเรียนมีความยินดีและขอชื่นชมกับ นายญาณภัทร อังฉกรรจ์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ที่ได้สอบผ่านภาควิชาการ(ข้อเขียน) ในการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 สอบได้ลำดับที่ 268 สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 สอบได้ลำดับที่ 201 และสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสอบได้ลำดับที่ 82
นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับ นายญาณภัทร อังฉกรรจ์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนประสบความสำเร็จสมัครเข้าสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) และจะได้ไปรายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ)ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก