ขอนแก่น-หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ที่โรงเรียนบ้านสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นำกำลังพลในสังกัดพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบพร้อมเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านสำโรง และบ้านใหญ่ ต.บ้านขามโดยมีภาคประขาชน ประกอบด้วย นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายแสงทอง เรืองศิลป์ ผอ.รร.บ้านสำโรง พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม และผู้มีเกียรติร่วมในงาน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มี ธนาคารอาคารสงเกคราะห์ โดยการนำของ นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคระห์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงใต้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงเป็นห้องประชุม จำนวน 471,000 บาท และที่โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล ทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  จำนวนมากว่าสี่แสนบาท กรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมช่วยเหลือระชาชนรอบฐานบินตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพ ที่ตรงกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะอำเภอน้ำพองอีกใน 5-6 ปีของหน้า ซึ่งจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตัดผมชายและหญิง ให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอากาศยาน ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมและรับบริการทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก.