ศรีสะเกษ-“บิ๊กตู่” อารมณ์ดี ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ชิมทุเรียนภูเขาไฟ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.ค. ที่สวนทุเรียนภูเขาไฟทับทิม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำรวย เกษกุล และนายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านโอท็อป จาก 22 อำเภอของ จ.ศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง พร้อมเข้มงวดตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดย นายกรัฐมนตรีได้มีการตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามมาตรการป้องกันทุกขั้นตอน จากนั้นได้พบปะกับเกษตรกรและได้ตัดทุเรียนภูเขาไฟภายในสวนอีกด้วย


ในการนี้นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หอมแดงศรีสะเกษ” และ “กระเทียมศรีสะเกษ” ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย นายบวร สิมลา ชาว ต.ไผ่ อ.ราษีไศล กลุ่มแปลงใหญ่หอมแดงตำบลไผ่ และน.ส.อรชัญ พ้นวิไล ชาว ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรแฟร์เทรดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการได้ครบวงจร สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังข้อเสนอจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ กันทรลักษ์ YSF (Young Smart Farmer) และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดทำโครงการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ปลูกต้นทุเรียนภูเขาไฟ ผลไม้ขึ้นชื่อของ จ.ศรีสะเกษ และเยี่ยมชมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โอท็อป เช่น การทอผ้า การทอเสื่อกก/หวาย/ไม้ไผ่ เป็นต้น โดยนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ 5 ชนิด ได้แก่ 1.ผ้าศรีลาวา ย้อมด้วยดินลาวาภูเขาไฟ แหล่งปลูกภูเขาไฟเลื่องชื่อ ได้ผ้าสีน้ำตาลแดง 2.ผ้าศรีกุลา ย้อมด้วยดินจากทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งปลูกข้าวหอมมะลินุ่มหอมเป็นเลิศ ได้ผ้าสีเทา 3.ผ้าศรีมะดัน ย้อมด้วยเปลือกไม้มะดัน ที่ชาวบ้านนำกิ่งไปทำไม้ย่างไก่รสกลอมกล่อม ได้ผ้าสีน้ำตาลอ่อน 4.ผ้าศรีลำดวน ย้อมด้วยใบลำดวน ต้นไม้ประจำจังหวัด ได้ผ้าสีเหลืองนวล และ5.ผ้าศรีมะเกลือ ย้อมด้วยผลมะเกลือ ภูมิปัญญาการย้อมดั้งเดิมของอีสานใต้ ได้ผ้าสีเหลืองนวล
จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ อ.กันทรลักษ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ New Normal ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อฯ และได้ทักทายพูดคุยให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากนั้นได้ไปกราบสักการะหลวงพ่อตาตน พระพุทธรูปปางสมาธิสะดุ้งมารแบบขอม ที่วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ และกราบนมัสการ พระอธิการอุทัย มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ พร้อมเยี่ยมชมวิถีโครงการพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ยังได้พบปะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ของ อ.ขุนหาญ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.ขุนหาญ อีกด้วย
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนดีใจที่ได้เดินทางมาที่นี่เพราะบรรยากาศดี การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อที่จะได้มาดูด้านการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่น ให้ประชาชนได้มีรายได้ ทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่คือปัญหาเรื่องน้ำ จะพบได้ว่าในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มีแหล่งน้ำลำห้วยโยงใยเป็นสายเลือดเต็มไปหมด แต่ปัญหาคือไม่มีน้ำ ที่ผ่านมารัฐบาลดูแลเร่งแก้ไขปัญหามาโดยตลอด สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีการพัฒนาทุกอย่างก้าวหน้ามาตามลำดับ ซึ่งเรื่องเร่งด่วนก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันได้มีแผนบริหารจัดการน้ำแล้วหลายร้อยโครงการ
ส่วนในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตนรับทราบปัญหาในพื้นที่ดี ปัจจุบันสถานการณ์เป็นปกติสงบสุขแล้ว จึงจะมีการศึกษาสร้างแลนด์มาร์คใหม่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่อยอดการท่องเที่ยวของศรีสะเกษต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน