โรงพยาบาลชุมแพ รับมอบห้องความดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ

โรงพยาบาลชุมแพ รับมอบห้องความดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ

เมื่อเร็วๆนี้ที่โรงพยาบาลชุมแพ แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ได้รับมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 2 ห้อง จากนักศึกษา BLCA รุ่น VIP โดยพลเอกนายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ เป็นตัวแทนมอบ และอีกห้องเป็นการรวมกันของกลุ่มมดงาน มูลนิธิซอนต้าและกลุ่มเพื่อน โดยมีคุณนริศรา เวทปัญญาวงศ์ ผู้แทนกลุ่มมดงาน คุณกัลยา คุรุจิตโกศล ผู้แทนสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ10 คุณโฉมสุดา ตันจันทร์พงศ์ เป็นตัวแทนมอบ โดยมีทางบริษัทไฮจินิค โซลูชั่น และเพื่อนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 46 ร่วมบริจาคในห้องทั้งสองด้วย มูลค่าห้องละ 628,100 บาท

พลเอก นพ.ปริญญา ทวีชัยการ กล่าวว่า ตนและคณะ ได้รวบรวมเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ห้องความดันลบเป็นหนึ่งในรูปแบบของห้องสำหรับคนไข้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ และมักนำมาใช้กับโรคที่ติดต่อทางอากาศ ซึ่งมีโอกาสติดผู้ป่วยคนอื่นๆ และบุคลากรของโรงพยาบาลได้ง่ายหากไม่มีการแยกห้องที่ถูกต้อง ซึ่งห้องความดันลบนี้ จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ติดโรคจากผู้ป่วย COVID-19 นอกจาก ยังใช้ประโยชน์ได้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น วัณโรคปอด เป็นต้น ห้องความดันลบที่มอบวันนี้ คุณธรรม์ เรืองวิทย์ ได้ออกแบบระบบระบายอากาศให้มีอากาศไหลเวียนสูงถึง 40 รอบต่อนาที ทำให้ผู้ป่วยไม่อึดอัด พร้อมกับมีระบบการเติมอากาศเวลาบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปดูแล เพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น

นอกจากนี้ทีมมดงานได้เล่าความเป็นมา ว่ามีการรวมตัวกันเพราะเห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีคุณนริศรา คุณโฉมสุดา ตันจันทร์พงศ์ และเพื่อนๆ ช่วยกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัว โดยรวมตัวกันซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวให้แก่โรงพยาบาลชุมแพและโรงพยาบาลต่างๆ ในช่วงที่มีการระบาดช่วงแรกซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นราคาสูงมาก จนพลโทชัยฤทธิ์ ขวัญสอน และคุณวัชรี วัฒนาสุทธิวงศ์ หนึ่งในกลุ่มมดงานได้ลองศึกษาแบบจากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลกลาง จนสามารถตัดเย็บ Hood cover และ leg cover ได้มาตราฐานการใช้ นำมาบริจาคเพิ่มเติมในวันนี้อีกด้วย และในวันนี้ท่านนายกสโมสรซอนต้า ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ได้มอบหมายให้ คุณกัลยา คุรุจิตโกศล เป็นตัวแทนในการอ่านสารสน์ และมอบเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รพ.เลย รพ.ท่าลี่ รพ.นาด้วง รพ.ภูผาม่าน และรพ.ชุมแพ รพ.ละ100 เต้าอีกด้วย หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมห้องความดันลบที่ห้องICU ศัลยกรรม ซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังปรับปรุง พร้อมกันนี้ทีมมดงาน ได้มอบพระพุทธมงคลเจริญสุข ให้แก่คลินิกสุขใจ โรงพยาบาลชุมแพ อีกด้วย

พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งที่ประชาชนมีความเป็นห่วงและให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ในการช่วยเหลือ ซึ่งบุคลากรทางแพทย์ ตัวเองได้รับทราบ จนมีพลังใจสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ และ ห้องความดันลบที่ได้รับบริจาคมานี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้มาก สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย ขอขอบคุณคณะผู้บริจาคทั้งสองคณะ บริษัทไฮจินิคโซลูชั่น และเพื่อนนักเรียนเตรียม46 ที่ช่วยบริจาคสมทบทุน จนโรงพยาบาลชุมแพ ได้รับห้องความดันลบที่ได้มาตรฐานอีก 2 ห้อง

ทั้งนี้ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับ พลเอกนายแพทย์ปริญญา ทวีชัยการ และคณะได้เยี่ยมชมหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม พร้อมกับกล่าวชื่นชมที่ประชาชนชาวชุมแพ อบจ.ขอนแก่น ที่ร่วมกันบริจาคจนได้หอผู้ป่วยหนักที่ทันสมัย และได้มาตราฐานเทียบเท่าระดับเอกชน