หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ก.ค.ศ.ลงพื้นที่หนองบัวลำภู ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สกสค.


เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สกสค.ในพื้นที่พร้อมฝากเพื่อนครูที่ยังไม่ได้สมัครเป็น สมาชิก ชพค.ชพส.เพื่อนำพาให้เพื่อนครูเพิ่มสุข ลดทุกข์ได้อย่างไร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 8 กค.63 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู (สกสค.จ.หนองบัวลำภู) ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อม ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.1 และนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น อดีต ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู( ดร.สุเทพ บุญเติม)
โดยได้รับแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการ สกสค. ให้มาประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ( ดร.สุเทพ บุญเติม) ตามสัญญาจ้าง 4 ปี จะต้องมีการประเมินในรอบปี(ตามสัญญาจ้าง 6 ธ.ค.-5 ธค.ของทุกปีๆละ 1 ครั้ง) ซึ่งปีนี้เป็นการประเมินในรอบปี 2562(6 ธ.ค.61-5 ธค.62) แต่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเลื่อนการประเมินมาถึงเดือนนี้ ในโอกาสนี้ มีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับ อาทิ นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายกัปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และที่ปรึกษาทนายความของ สกสค.ร่วมให้การต้อนรับ


ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานกรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาครั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของ สกสค.โดยผ่านสำนักงาน สกสค.จังหวัด ซึ่งมีงานอยู่ 2 ส่วนในการประเมินในส่วนภารกิจหลักและประเมินสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารของ ผอ.สกสค.ซึ่งผลการประเมินที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังได้รับทราบปัญหาและเป็นปัจจัยบางประการที่จะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต


คือยังมีข้าราชการครูบางส่วนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ชพค.และ ชพส.โดยมีเหตุผลประกอบด้วยกันอยู่ 2 ส่วนคือครูกลุ่มหนึ่งพึ่งบรรจุ และมีอายุราชการอายุเกิน 35 ปีและบางคนก็เพราะว่าแต่งงานหลังอายุ 35 ปีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีอายุยังเหลือห่าง35 ปี ก็เลยคิดว่าตัวเองยังมีอายุเหลืออยู่มากอยู่ตรงนี้ยังไม่สมัคร อาจจะต้องเป็นโจทย์ในการจัดทำข้อมูลในการไปกลับไปทบทวนกฎระเบียบหรือแนวทางการแก้ไขในภาพรวมของประเทศ ภาพของการดำเนินการเชิงพื้นที่ที่ได้ตระหนักถึงรู้ว่าครูที่เกษียณอายุไปมีอายุเสียชีวิตมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของผู้เกษียณอายุราชการ ก็มีแนวความคิดว่าในอนาคตนั้นกลุ่มผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากขึ้น 


ดังนั้นในการให้สวัสดิการสวัสดิภาพคุณครูแทนที่เราจะมุ่งให้คนที่อยู่ในระบบราชการต่อไปอาจจะมียุทธศาสตร์ในการที่จะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุสูงวัย ยังไงให้เขาได้มีโอกาสได้รับสวัสดิการสวัสดิภาพทั้งปีของสุขอนามัยนั่นก็หมายความว่ารวมถึงหนี้สิ้นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเพิ่มสุข หรือลดทุกข์ของข้าราชการครู ร่วมกันได้อย่างไร ผู้บริหารในระดับ สกสค.ระดับประเทศก็มีความห่วงใยเพื่อนครูไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของหนี้สิน สวัสดิการสวัสดิภาพ ก็มีความเชื่อเสมอว่าจะทำอย่างไรให้ครูมีความสุขทั้งกายและใจ และจะส่งผลต่อเด็กนักเรียนด้วย


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู