ขนส่งเลยจัดอบรมเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเลย รุ่นที่ 4


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และผอ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย มอบหมายให้นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเลย รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย มีนางมะยุรีย์ ถิ่นถวัลย์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ผอ.ร.ร.มหาไถ่ศึกษาเลยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน ผู้ประกอบการรถตู้รับ – ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบ
นายประมวล ลาภจิตต์ ปภ.จ.เลย กล่าว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถรับส่งนักเรียน มีการออกสื่อตามช่องทางต่างๆบ่อยครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เด็กและเยาวชนของชาติสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย เห็นความสัมพันธ์ในการเดินทางมาโรงเรียนของเด็กนักเรียนโดยร่วมกับโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนเพราะบุคลากรเหล่านี้จะต้องดูแลและควบคุมเด็กนักเรียนในรถให้เกิดความปลอดภัยด้วยการรับนักเรียนและส่งกลับถึงบ้านด้วยความ สวัสดิภาพเป็นประจำทุกวันรวมทั้งจะต้องตรวจสอบสภาพรถอุปกรณ์ในด้านความปลอดภัยต่างๆเช่นสัญญาณไฟเครื่องดับเพลิงค้อนทุบกระจกซึ่งพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนมีความจำเป็นจะต้องหมั่นตรวจสอบและใส่ใจให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดยปฏิบัติให้เป็นกิจนิสัยเป็นประจำทุกวันและจะส่งผลให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยที่ยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ยังต้องมีองค์ความรู้ด้าน การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย