เลย(ชมคลิป)ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.28เลย ร่วม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย


วันที่ 23 มิถุนายน 2563 พล.ต.สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย (มทบ.) เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี 2563 ณ มณฑลพิธีศาลา จรัส – ราศี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย บูรณาการจัดโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย มี ส่วนราชการ หน่วยงาน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี กรมทหารพรานที่ 21 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 (นพค.23) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แขวงทางหลวงเลยที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย เทศ บาลตำบลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอาน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทีมกู้ชีพ กู้ภัย เขต อ.เมืองเลย พร้อมนำยุทโธปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน รถขนย้ายประชาชน แบบยกสูง รถกู้ชีพ กู้ภัย รถดับเพลิง ฯลฯ เข้าร่วม พร้อมกำลังพล จำนวน 200 นาย “ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /