ขอนแก่น – กต.ตร.สภ.กระนวน จัดกิจกรรม “ราตรีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สภ.กระนวน” 17 พฤษภาคม นี้

พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวน จ.ขอนแก่น เผยว่า นายนพดล สวัสดิ์ซิตัง ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กระนวน ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กระนวน จัดกิจกรรม “ราตรีสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สภ.กระนวน” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพบปะสร้างความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภานีตำรวจ ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกสบายแก่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ

โดย สถานีตำรวจมีพื้นที่จำกัดไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีคณะกรรมการ กต.ตร.เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้มีภาคประชาชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ภาคประชาชนเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความผาสุขต่อไป