สกสค.หนองบัวลำภู ร่วมกับชมรมข้าราชการนอกประจำการ จัดงานย้อนอดีตรำลึกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “บำนาญ สานสัมพันธ์ 67”

ศูนย์ดูแลครูและบุคลากร ทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.หนองบัวลำภู ร่วมกับชมรมข้าราชการนอกประจำการ จัดงานย้อนอดีตรำลึกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “บำนาญ สานสัมพันธ์ 67”

เมื่อเร็ว  นี้ ที่ห้องประชุมนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู โดยศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู รวมกับ ชมรมข้าราชการนอกประจำการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “บำนาญ สานสัมพันธ์ 67” โดยมี นายธีรัตม์ พลบุรี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด และ ประธานที่ปรึกษาชมรมข้าราชการนอกประจำการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน

นอกจากนั้นยังมีนางสาวโอปอล หัตถสงเคราะห์ ผู้แทน สยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองบัวลำภู นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นอกจากนั้นยังมีนายธงชัย เมืองนาง ประธานชมรมข้าราชการนอกประจำการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมราชการนอกประจำการทุกอำเภอ อดีตผู้บริหารสถานศึกษา อดีตข้าราชการครู และอดีตบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกข้าราชการนอกประจำการ ร่วม 400 คนเข้าร่วมกิจกรรม

นางธัญญ์พัฒน์ ศรีเสมอ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวว่าการจัดกิจกรรม ในวันนี้สืบเนื่องจากศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ชมรมข้าราชการนอกประจำการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดกิจกรรม“บำนาญ สานสัมพันธ์ 67” เพื่อให้การจัดกิจกรรมครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านสุขภาพ ด้านนันทนาการ ด้านสังคม และ ด้านเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจแข็งแรง และมีกิจกรรม ที่มีส่วนร่วมกับสังคม อย่างมีความสุข

รักษาการแทน ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับกิจกรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ร่วมในพิธีกล่าวขอขมา พิธีรดน้ำขอพรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อาวุโส การแสดงบนเวทีของชมรมราชการนอกประจำการทั้ง 6 อำเภอ การนำผลผลิตทางด้านการเกษตร ผลิตผ้าพื้นเมืองของบริษัทแพรพรรณลุ่ม จำกัด การนำเสนอผลงานของภูมิปัญญาของข้าราชการครู และ ให้บริการตรวจสุขภาพจาก รพ.รักษ์สกล จังหวัดสกลนคร ท่ามกลางบรรยากาศที่อดีตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพบปะสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน ย้อนอดีตที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาในอดีต ได้แสดงมุทิตาสักการะผู้อาวุโสร่วมกัน

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทัพซ้ายขวา รายงานข่าวจากจังหวัดหนองบัวลำภู