ขอนแก่น (ชมคลิป) “เปิดตลาดนัดแก้หนี้” เรียกลูกหนี้ เจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ  

จังหวัดขอนแก่น เปิดตลาดนัดแก้หนี้ ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มาเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ขณะนี้มีลูกหนี้มาลงทะเบียน 3,962 ราย มูลหนี้ 373 ล้านบาท เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 890 ราย 

 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประจวบ รักษ์แพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น นำส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดขอนแก่น เปิด “ตลาดนัดแก้หนี้” ออกหน่วยบริการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงแรงงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ เพื่อเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ ในการไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้บริการเงินกู้ตามความจำเป็นดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ และการส่งเสริมอาชีพ การมีงานทำ เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับลูกหนี้ เสริมสภาพทางการเงินของลูกหนี้ให้สามารถนำไปบริหารจัดการหนี้ของตนเองได้

    ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จ.ขอนแก่น ได้ จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา โดย จ.ขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ จำนวนทั้งสิ้น 3,962 ราย มียอดรวมมูลค่าหนี้กว่า 373.56 ล้านบาท การดำเนินการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 890 ราย ดำเนินการสำเร็จ 840 ราย มูลหนี้ลดลง 54.59 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 3,050 ราย ไม่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการแก้ไขหนี้นอกระบบครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 25 อำเภอ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 อำเภอ

  วันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเป็นอย่างดี เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดตลาดนัดแก้หนี้ และให้เร่งเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป