อุดรธานี – พ่อเมืองแถลงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม “Maha Songkran World Water Festival และมหาสงกรานต์

วันที่ 5เม.ย.67 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม “Maha Songkran World Water Festival และมหาสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานี “สาดน้ำสีดอกจาน สงกรานต์เมืองอุดร” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี และนายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี มี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล นางคณิตา ราษฏร์นุ้ย นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ร่วมงาน ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

สงกรานต์เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาเนิ่นนาน สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติเป็นความงดงาม โดยใช้ “น้ำ” เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี โดย UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ รายการที่ 4 ของไทย ต่อจากรายการ โขน นวดไทย และโนรา สะท้อนวัฒนธรรมไทยดังไกลทั่วโลก รัฐบาลจึงเดินหน้ายกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทย ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริม Soft Power โดยการเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ “World Songkran Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 21 เมษายน 2567 ซึ่งมั่นใจว่าผลสำเร็จ และสามารถต่อยอดไปสู่ภาคเศรษฐกิจ เป็นเม็ดเงิน เป็นรายได้สู่ประชาชน

ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีร่วมกับทุกภาคส่วน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม “Maha Songkran World Water Festival และมหาสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานี” “สาดน้ำสีดอกจาน สงกรานต์เมืองอุดร” ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2567 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอ 20 อำเภอ ซึ่งประชาชนสามารถสรงน้ำได้ตลอดเส้นทาง ขบวนหาบน้ำอาบผู้เฒ่า ให้หมู่เฮาอยู่ดีมีแฮงและรดน้ำผู้สูงอายุ ขบวน Carnival Culture Colorful สนุกกับบรรยากาศเล่นน้ำรอบสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม และร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใส่เสื้อสีดอกจานเล่นน้ำกันทั้งเมือง