FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย ชูเทคโนโลยีดิจิทัล Agency Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต

FWD ประกันชีวิต เดินหน้าสร้างการเติบโตตลาดช่องทางตัวแทน ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมทัพทีมขาย พร้อมยกระดับศักยภาพของตัวแทน ด้วย Agency Discovery Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบครบวงจร และ FWD CUBE Application เครื่องมือการขายที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการขายประกันให้ทันสมัย ช่วยสร้างผลงานยอดขายตัวแทนปี 2566 เติบโตสูงถึง 20%* หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เสริมให้บริษัทฯ โตต่อเนื่อง และขึ้นเป็นอันดับ 2 ในตลาดประกันชีวิต พร้อมลุยขยายตลาดประกันสุขภาพภาคอีสาน เริ่มที่ขอนแก่น ประเดิมด้วยเปิดตัว “CI Modular Series” นวัตกรรมใหม่ของประกันโรคร้ายแรง (critical illness) ที่มอบทางเลือกให้ลูกค้ารับความคุ้มครองเสริมเพิ่มเติมจากประกันโรคร้ายแรง ด้วยแบบประกัน “CI Cash A Day” และ “CI Med-ALL” ยกระดับความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา

จากข้อมูลของสมาคมประกันชีวิตไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566* รายงานว่า FWD ประกันชีวิต ครองอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรมประกันชีวิต ด้วยมูลค่าเบี้ยรับรายใหม่** มากถึง 20,645 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 28 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยช่องทางตัวแทนประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตจากเบี้ยรับรายใหม่ สูงถึงร้อยละ 20 เติบโตกว่าตลาดที่เติบโตร้อยละ 3  โดยขยับขึ้นจากอันดับ 9 ในปี 2562 มาอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรมในปี 2566 นอกจากนี้ ตัวแทนระดับคุณวุฒิ MDRT ของ FWD ประกันชีวิต ในปัจจุบันมีมากถึง 397 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 292 คน

นายสหพล พลปัถพี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “ปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของ FWD ประกันชีวิตในการขายผ่านช่องทางตัวแทน ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากการยกระดับการพัฒนาศักยภาพตัวแทนปัจจุบันและตัวแทนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเครื่องมือการขายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทน และนำมาใช้เป็นส่วนเสริมในหลักสูตรการเรียน การวางแผนการขาย การฝึกอบรมทักษะการขาย การเข้าใจลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนให้ตัวแทนได้วางแผนการทำงานอย่างแม่นยำและเป็นขั้นตอน ได้แก่ “เอเจนซี่ ดิสคัฟเวอรี่ แพลตฟอร์ม” (Agency Discovery Platform: ADP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบครบวงจร และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของตัวแทนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแอปพลิเคชัน “เอฟดับบลิวดี คิวบ์” (FWD CUBE Application) ซึ่งเป็น One-Stop Service ที่เปลี่ยนรูปแบบการขายให้ทันสมัย ดึงดูดให้ NextGen เกิดความสนใจอยากเข้ามาร่วมงาน โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ AI ในการประมวลผล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบเชิงลึก พร้อมให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เปลี่ยนรูปแบบวิธีการขายแบบเดิมๆ ของธุรกิจประกัน ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ นอกจากนี้ เรายังคงมุ่งเน้นเพิ่มการเติบโตในการสร้างผลงานของช่องทางตัวแทน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มจำนวนตัวแทนผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยการใช้ Web page ‘Click to Rich’ ซึ่งเป็น Web Page ที่น่าสนใจ ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้ FWD ประกันชีวิต มองเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ในการขยายตลาดประกันสุขภาพให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น จึงได้เลือกจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และคมนาคมที่สำคัญของภาคอีสาน เราจึงนำร่องเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ CI Modular Series” ความคุ้มครองเสริมสำหรับแบบประกันโรคร้ายแรง ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากผลประโยชน์เงินก้อนที่ได้รับจากประกันโรคร้ายแรง ด้วย 2 ความคุ้มครองเสริมพิเศษ ได้แก่

  • CI Cash A Day ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง และเพิ่มความสบายใจเป็น 2 เท่า เมื่อเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ โดยสามารถเลือกแผนค่าชดเชยรายวันเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน
  • CI Med-ALL ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายหลังจากป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงและโรคทั่วไป รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พร้อมจัดเต็มผลประโยชน์เพื่อรักษาโรคมะเร็งกับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ รวมถึงการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) และค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง (Genomic Test for Cancer Treatment)  และแพทย์ทางเลือก เช่น การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนจีน ไคโรแพรคติก และการบำบัดอื่นๆ

“เรายังคงเดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเครื่องมือหลักในการทำงานของตัวแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวแทนของเรา เพราะเมื่อตัวแทนของเรามีความพร้อม และความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ถือเป็นแนวทางการทำงานที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถสร้างผลงานให้เติบโตได้อย่างมืออาชีพและยั่งยืนต่อไป” นายสหพล กล่าวสรุป

ผู้สนใจสามารถซื้อ CI Cash A Day และ CI Med-ALL” เพื่อเพิ่มเติมความคุ้มครองจากแบบประกันโรคร้ายแรงซีไอ 50 (CI50) หรือแบบประกันโรคร้ายแรงซีไอ ฟิวเจอร์ (CI Future) โดยมีอายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 – 65 ปี ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต ติดต่อตัวแทน FWD ประกันชีวิต พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FWD Customer Center 1351 หรือช่องทางเว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/