ร้อยเอ็ด – เพชรรัชต์ การ์เด้น รับรางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทโรงแรม-รีสอร์ท


TCEB จัดงาน MICE Standards Day 2024 เพื่อยกระดับความมั่นใจในมาตรฐานธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน โดย MICE Standards Day 2024 ปีนี้ มีองค์กรและหน่วยงานที่เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งสิ้น 226 หน่วยงาน ซึ่งเป็นทั้งการต่ออายุตราสัญลักษณ์และการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานแก่ผู้ประกอบการใหม่ จากทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร (วันที่ 20 มีนาคม 2567)

ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. TCEB ย่อมาจาก Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE, ย่อมาจาก Meetings, Incentives,
Conventions and Exhibitions)เพื่ออำนวยความสะดวก และพัฒนามาตรฐานการจัดงานให้สอดคล้องกับบทบาทของไทย ที่มีความสำคัญมากขึ้นในฐานะเป็นประเทศที่สามารถเป็นที่จัดการประชุมและจัดนิทรรศการระดับนานาชาติได้อย่างมีศักยภาพ ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกระตุ้นให้มีการจัดงานในประเทศและแข่งขันดึงงานจากต่างประเทศให้มาจัดในประเทศไทย หนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน คือการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ หรือ MICE Venue Standards เพื่อใช้รับรองสถานที่จัดงานที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยได้ตั้งเป้าหมายให้การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานที่จัดงานเป็นหนึ่งในกลไกทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย โอกาสนี้มีโรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้น จากจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลอันทรงตุณค่านี้ด้วย

ดร. สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการโรงแรมเพชรร้ชต์ การ์เด้น กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ทุกท่านที่มาแสดงความยินดีในวันนี้ ซึ่งเราได้รับรางวัล โรงแรมสำหรับการประชุมดีเด่น จากสำนักงาน หรือ TCEB เป็นหนึ่งในสิบแห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหนึ่งในร้อยแห่งจากทั่วประเทศใน ปี 2567 ที่ทาง TCEB ได้มีการประเมินมอบรางวัล และรับรอง เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มาประชุมในเมืองไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีนี้นับเป็นปีที่ 9 ของการจัดงาน ต้องขอขอบคุณทาง TCEB ที่ได้จัดโครงการดีๆในการส่งเสริมผู้ประกอบการโรงแรม โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เป็นผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย ผู้ประกอบการอื่นๆ ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้มาสนับสนุนและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของสถานที่ ให้สมกับรางวัลที่ได้รับ

ดร.สถาพร กล่าวอีกว่า สำหรับเกณฑ์การประเมินเขาได้พิจารณาจากตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ 1.สถานที่จัดงาน -ห้องประชุมต่างๆได้มาตรฐานเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมาะสม 2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นพนักงานต้องผ่านการอบรมด้านต่างๆ สามารถให้บริการด้วย Service Mind 3. เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบแสง สี เรื่องของห้องประชุม 4. เรื่องของนโยบาย การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้จะเป็นมาตรฐาน ซึ่งมีตัวชี้วัดอยู่ประมาณ 100 ตัว ใน 4 ด้านนี้ คะแนนก็จะต้องได้รับร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และจะต้องมีการดำเนินการทุกๆปี ผมเองก็ได้รับเกียรติจาก TCEBให้เป็นผู้เชิญชวนผู้ประกอบการอื่นๆในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมผโครงการด้วย ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ที่เป็นแกนหลักในการส่งเสริม การจัดประชุมการจัดงานต่างๆ ขอบคุณคณะกรรมการของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดที่มาแสดงความยินดีในวันนี้


นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ในโอการที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าว่า ในนามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอขอบคุณที่โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถดูแลและให้การต้อนรับแขกต่างๆที่มาใช้บริการ ทั้งเป็นที่พัก ที่จัดอบรมสัมมนาด้วยดีมาตลอด ขอให้กิจการของโรงแรมเพชรรัตน์จงรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น และรักษามาตรฐาน ที่สำคัญนี้ให้คงอยู่สืบไป


นางรุ่งทิวา ธรณี อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพาคณะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเข้าแสดงความยินดีกับดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ ว่า รู้สึกยินดีกับท่านที่สถานประกอบการของท่านได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว ถือเป็นสิ่งการันตีได้ว่า ที่นี่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดสถานที่ จัดสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว วน้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาประชุมสัมมนา เกิดความสะดวกสบายเป็นระบบระเบียบ ซึ่ง ไมซ์เป็นองค์กรมหาชนที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ดังนั้นมาตรฐานที่ท่านได้รับจากไมซ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนยากที่จะได้รับ วันนี้ในนามของคณะกรรมการสมาคม ฯ ขอชื่นชมและยินดีขอให้ธุรกิจของท่านรุ่งเรืองตลอดไป