ศรีสะเกษ – ไอเดียเก๋ ผุดโครงการแสงสะท้อนช่วยชีวิต ห่วง จยย.พ่วงข้าง – ซาเล้ง ลดเจ็บ-ตาย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา (กุด-สะ-เหลา) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แสงสะท้อนช่วยชีวิต ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง/ซาเล้ง” โดยมี นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนิรันดร์ชัย ถุงจันทร์ นายก อบต.กุดเสลา ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ ผู้จัดการหน่วยจัดการ สสส.จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดในสังคมไทย ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดทั้งปี และการจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน ที่ขับเคลื่อนงานซึ่งสอดคล้องกับวาระจังหวัดศรีสะเกษ “365 วัน ศรีสะเกษปลอดภัย” อันเป็นผลทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในตำบลกุดเสลา พบว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่โดยส่วนมากเกิดจากการขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ ประมาท ทางร่วมทางแยกไม่ชะลอความเร็ว ได้รับอันตรายอาการสาหัสถึงขั้นเสียชีวิต เกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือมีสิ่งมีชีวิตวิ่งตัดหน้ารถขณะขับขี ถนนมีหลุม ไม่มีป้ายแจ้งเตือนอันตราย ต้นไม้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น เนื่องจากตำบลกุดเสลา มีเส้นทางหลัก ถนนทางหลวงชนบท สาย ศก 5032 กันทรลักษ์ – นาห่อม ซึ่งมีรถวิ่งด้วยความเร็วสูงตลอดสาย

และในปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ได้มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลชนท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ศีรษะได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้คนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เสียชีวิต ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดเสลา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีสภาพเก่าและไม่มีไฟท้าย และโครงเหล็กพ่วงข้างไม่มีไฟส่องสว่างทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ดังนั้นจังหวัดศรีสะเกษ จึงมีแนวคิดที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ อบต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา หรือ ศปถ.อบต.กุดเสลา จึงได้จัดทำโครงการ “แสงสะท้อนช่วยชีวิต ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง/ซาเล้ง” ขึ้น โดยได้นำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงมาติดบริเวณท้ายรถและด้านหน้ารถ ทั้งรถจักยานยนต์พ่วงข้าง /ซาเล้ง จำนวนกว่า 300 คัน เพื่อให้เกิดแสงสะท้อนในเวลากลางคืนที่มองเห็นได้ชัดเจนลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุกับรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นตำแหน่งของรถในเวลากลางคืน หรือในสภาพที่มีแสงน้อย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ

อีกทั้งยังเพื่อให้ประชาชนตระหนัก สร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้อุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลกุดเสลา ให้เป็นศูนย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยจัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกด้วย.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน