(ชมคลิป) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์

เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ที่ ภายใน อบต.หนองกุงแก้ว ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอศรีบุญเรือง รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว และเกษตรกรเข้าร่วมงาน
นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯเพื่อ ให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ในส่วนของ จ.หนองบัวลำภู คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมการเปิดให้บริการคลินิกเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้าน การเกษตร การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตรขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีเกษตรกร มารับบริการและมาร่วมงาน กว่า100 คน ในขณะเดียวกันได้มอบหนังสือสำคัญเพื่อการปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร(ส.ป.ก.)ให้กับราษฏรที่ผ่านการรับรองสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วย ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนการร่วมให้บริการความรู้ และวิชาการเกษตร แก่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในครั้งนี้

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู