เลย – มทบ.28 จับมือเครือข่าย ปล่อยขบวนราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง 2567

มทบ.28 จับมือเครือข่าย ปล่อยขบวนราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง 2567 ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่
วันที่ 6 มี.ค.67 ที่ศาลาจรัส-ราศี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย พล.ต.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานปล่อยขบวนโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง 2567 เพื่อดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่าภูสะนาว มีการสาธิตการดับไฟป่า และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยจากการดับไฟป่า
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า สำหรับโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง 2567 เป็นความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 28 และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กรมทหารพรานที่ 21 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 สถานีเรือเชียงคาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อบจ.เลย อบต.ชัยพฤกษ์ อบต.ศรีสองรัก อบต.กกดู่ และ อบต.นาแขม ที่มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย ที่ประสบกับสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้ประสานสความร่วมมือระดมศักยภาพและทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น กำลังพล ยานพาหนะ ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึง เป็นการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนักในการอนุรัก์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้ หากประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยงานมหารในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง หน่วยงานภาคีเครือข่ายข้างต้น หรือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 28 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย