ร้อยเอ็ด – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2567

พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2567 ณ สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด หลังเข้าสู่ฤดูแล้งเต็มรูปแบบ อากาศร้อนจัด ทำให้หลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำ จึงได้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 11หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน, องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น , องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ,สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมตรวจความพร้อมการด้านการบรรเทาสาธารณภัย และขนส่งน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร

นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่ได้ร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ณ บ้านหนองตากล้า หมู่ที่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตรวจวัดควันดำของรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งน้ำ เพื่อป้องกันมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย

วินัย วงศ์วีระขันธ์ /ร้อยเอ็ด