เลย – จัดพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 67

จังหวัดเลย จัดพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 67


วันที่ 3 มี.ค.67 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานนำประกอบพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประกอบพิธี


ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือของช่างของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพฯ ใต้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชดำรัสแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย