พ่อเมืองศรีสะเกษ หนุนเกษตรกรปลูกกาแฟโรบัสต้าสร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สวนพรเจริญฟาร์ม บ้านทับช้าง หมู่ 13 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน กิจกรรม Kick Off “ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ” แบบครบวงจร โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพศิน ทาศิริ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายฉัตรชัย ไชโยธา ประธานเครือข่ายกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม โอกาสนี้มี นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ เริ่มทดลองปลูกเมื่อปี 2555-2558 ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และปลูกในแปลงของเกษตรกรอำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์ พบว่ามีการเจริญเติบโตดี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 2-3 ปี ผลผลิตกาแฟสาร 200-300 กก./ไร่ คิดเป็นรายได้ประมาณ 20,000-30,000 บาท/ไร่ จากผลการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสกาแฟโรนัสต้าที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย กลิ่นรส รสชาติ ความรู้สึกทางเคมี และความรู้สึก โดยทั้งสิ้น 26 ลักษณะ มีความแตกต่างกันมากถึง 2 ลักษณะ ซึ่งลักษณะที่โดดเด่นของเมล็ดกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ คือ รสขมน้อย ความหวานมาก มีบอดี้กำลังพอดี ปริมาณคาเฟอีนสูง และมีกลิ่นรสผลไม้เด่นชัด เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟโรบัสต้า ทดแทนการทำนาข้าวในพื้นที่นาดอน ต่อมาเมื่อปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งเสริมและขยายพื้นที่การผลิตกาแฟโรบัสต้า โดยสร้างกลุ่มเกษตรกรต้นแบบการผลิตกาแฟโรบัสต้า มีการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การผลิต การแปรรูปและการตลาด เพื่อขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สู่เกษตรกรที่สนใจ ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรที่ปลูกกาแฟโรบัสต้า จำนวน 41 ราย พื้นที่ 62.25 ไร่ มีกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตกาแฟแบบครบวงจรเพียง 1-2 กลุ่ม ทำให้มีปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงตลาด และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง

ดังนั้น จึงมีความต้องการขยายผลการสร้างเครือข่ายการผลิตกาแฟโรบัสต้าคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อนำโมเดลการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้การผลิตกาแฟครบวงจรไปสู่ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้ากาแฟโรบัสต้าของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้นที่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความรู้ ในการปลูกกาแฟ และการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของกาแฟ และสามารถเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ได้

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟ พันธุ์โรบัสต้า และสร้างเครือข่ายการผลิตกาแฟแบบครบวงจร โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรม Dripping Show มอบต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้า ปลูกต้นกาแฟโรบัสต้า ปล่อยปลา หว่านพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) นิทรรศการกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ตลาดนัดสินค้าเกษตรของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อีกด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน