ขอนแก่น – นักเขียนชื่อดังระดับโลก มอบหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียให้กับ มข.

นักเขียนชื่อดังระดับโลก มอบหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          27 ก.พ. 67 ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมให้การต้อนรับ ดร. ดอว์น รูนีย์ นักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปและวัฒนธรรมของเอเชีย มีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยและกัมพูชาเป็นจำนวนมาก

              ซึ่ง ดร. ดอว์น รูนีย์ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มาเล่าประสบการณ์การทำวิจัย การเก็บข้อมูล การเขียนหนังสือเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมมอบโครงการ “Arts and Culture in Southeast Asia and Dawn Rooney’s Collection” (โครงการศิลปะและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคอลเลกชันของดอว์น รูนีย์) และเล่าประสบการณ์ และความรู้ด้านการเขียนผลงาน พร้อมทั้งแรงบันดาลใจในการเขียนผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย ให้ผู้ที่สนใจได้ความรู้และนำหลักการสร้างสรรค์ผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปใช้ในการเขียนงาน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไป ร่วมงานสัมมนาจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน พร้อมมอบหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปและวัฒนธรรมของเอเชียจำนวน 1,200 เล่ม ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

                ทางด้าน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีสาขาวิชาด้านการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์ โดยมีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จึงได้เชิญ ดร. ดอว์น รูนีย์ นักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปและวัฒนธรรมของเอเชีย และมีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยและกัมพูชาเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการศิลปะและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคอลเลกชันของดอว์น รูนีย์ นั้น มีแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมและการเขียนหนังสือ เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเขียนด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังให้ความรู้ด้านการเขียนผลงาน พร้อมทั้งแรงบันดาลใจในการเขียนผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย ให้ผู้ที่สนใจได้ความรู้และนำหลักการสร้างสรรค์ผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปใช้ในการเขียนงานต่อไป

                 หลังการเสวนา ดร. ดอว์น รูนีย์ กล่าวว่า หนังสือที่มอบให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เป็นหนังสือที่รักมากที่สุด ไม่เคยคิดจะนำไปขาย เพราะอาศัยอยู่ในประเทศไทย รักประเทศไทย จึงอยากให้คนไทยมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย  และคิดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค ที่จะเผยแพร่ความรู้ให้นักศึกษาและประชาชนได้มากที่สุด จึงตัดสินใจนำหนังสือทั้งหมดมามอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือคอลเลกชั่นนี้ ได้รวบรวมตลอดหลายปีในการศึกษาหาความรู้ ในการพัฒนาความรู้และการส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรม นำเสนอความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                 ทางด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ม.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เพราะเป็นมหาลัยวิทยาลัยแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับโอกาสนี้โดยหนังสือทั้งหมด เก็บอยู่ที่หอสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดชั้นหนังสือเฉพาะของ ดร. ดอว์น รูนีย์ ให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทย และกัมพูชา ได้ค้นคว้าหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเดินทางมาในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการอีกด้วย และในนาม มข.ขอขอบคุณที่ได้มอบหนังสือที่สะสมของตระกูลและเขียนเอง จำนวนมากกว่า 1,200 เล่ม.