อุบลราชธานี (ชมคลิป) คณะสงฆ์เตรียมจัดงาน เทิดทูนธรรม บุคคลสำคัญของโลก หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต


จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม บุคคลสำคัญของโลก“เทิดทูนธรรมหลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต” แม่ทัพธรรมฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน พระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา
ที่ ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต (วัดไชยมงคล) บ้านหนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ได้เชิญชวน พุทธศาสนิกชน ชาวอุบลราชธานี และ ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรม “เทิดทูนธรรมหลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต” แม่ทัพธรรมฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน พระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา โดยในขณะนี้ ได้มีประชาชนจิตอาสา ได้เข้ามาช่วยกัน จัดเตรียมสถานที่ ให้มีความพร้อมในการจัดงาน

โดยงานดังกล่าวฯ วัดไชยมงคล ได้ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี ,หน่วยงานราชการ ,สถานศึกษา ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานสร้างบ้านแปงเมือง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต แม่ทัพธรรมฝ่ายวิปัสนากรรมฐาน พระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระอริยะสงฆ์เจ้าที่มีชื่อเสียง และก่อคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย กำหนดจัดกิจกรรม ณ ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต แห่งนี้

กิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานธรรมหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต / พิธีเปิดงาน”เทิดทูนธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” / พิธี“ประกาศเกียรติคุณหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต” / การแสดงหมอลำกลอน “หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต พระอริยะสงฆ์ผู้มั่นในแก่นธรรม” โดยศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม / การแสดงพระธรรมเทศนา “เทิดทูนธรรมหลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต” โดย “พระอาจารย์สินทรัพย์ จรณธมฺโม” ประธานสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี / พระสงฆ์จำนวน 100 รูป สวดธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร / พิธีวางขันหมากเบ็งน้อมบูชาองค์หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต / นั่งสมาธิน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา / อ่านกลอน “เทิดทูนธรรม หลวงปู่มั่น ภูริฑัตฺโต” / พิธีถวายจตุปัจจัย / เครื่องไทยธรรม พระพิธีธรรม พระพิธีธรรมอนุโมทนา


จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดไชยมงคล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 081 – 878 2460