หนองบัวลำภู – ผ้าไหม ผ้าขิดสลับหมี่ “ลายบัวลุ่มภู” ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์

ผ้าไหม ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ โชว์ ซอฟต์ พาวเวอร์ Soft Power ในงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2567 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 10 มค. 67 ณ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภูขวัญตา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันแถลงข่าว โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง “งานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2024” ระดับจังหวัด จุดกระแส ซอฟต์ พาวเวอร์ Soft Power หนุนผ้าไหม ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ในงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2024

โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายฆนัทสิทธิ์ แสนเลิศ ประธานเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันแถลงข่าว งานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2024” ระดับจังหวัด จุดกระแส ซอฟต์ พาวเวอร์ Soft Power หนุนผ้าไหม ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ในงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2567 ในงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2024 ระดับจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ร่วมมือกันจัดขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคและได้รับการยอมรับจากตลาดสากลต่อไป นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้พบปะกับลูกค้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการตลาด การค้าขาย เสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประชาสัมพันธ์ สินค้าดี มีคุณภาพ และยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสร้างอัตลักษณ์วิถีท้องถิ่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดี ของเด่น หนองบัวลำภู และการท่องเที่ยววิถีชุมชนตามยุทธศาสตร์ “เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว”

โดยกิจกรรมในปีนี้ เริ่มจากพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ พิธีรำบวงสรวงโดยกลุ่มสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู กว่า 2,500 คน นิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มากกว่า 60 ร้านค้า การประกวดอาหารพื้นบ้านจานเด็ด การประกวดสาวงามหนองบัวลำภู การประกวดร้องเพลง การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ออกร้านมัจฉากาชาดเพื่อการกุศล และ กิจกรรมงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล พร้อมสวนสนุกชุดใหญ่ การแสดงหมอลำ การแสดงดนตรี การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชื่อดังคับคั่ง อีกทั้ง ตลอด 10 วัน

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิต การประกวดมากมาย เช่น ประกวด OTOP Fashion Design ประกวดแฟชั่น ครอบครัว “Fashion Family” การประกวดร้องเพลงนักเรียน นักศึกษา การประกวดนางฟ้าจำแลงการประกวดร้องเพลงประชาชนทั่วไป การประกวดแฟชั่นสตรี การประกวดการแสดง “ม่วนชื่นโฮแซว 55 ปี อาสาพัฒนาชุมชน” การประกวดอาหารพื้นถิ่นเมืองลุ่มภู การประกวดเขยต่างชาติ และการประกวด Fashion Design พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักแสดงท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภู และร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย “แชะแล้วแชร์” ลุ้นกับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน