ขอนแก่น (ชมคลิป) ค่ายสีหราชเดโชไชย จัดกิจกรรม ARMY OPEN HOUSE เปิดบ้านรับญาติทหารใหม่ ผลัด2 อย่างอบอุ่น

ค่ายสีหราชเดโชไชย จัดกิจกรรม ARMY OPEN HOUSE เปิดบ้านรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2566 อย่างอบอุ่น

พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในกิจกรรม ARMY OPEN HOUSE รับญาติทหารใหม่ ของหน่วยกรมทหารราบที่ 8, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 หลังจากที่ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2566 เข้ารับการฝึกตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19 ซึ่งผ่านพ้นไป 9 สัปดาห์

ซึ่งครอบครัว และญาติทหารใหม่ จะได้รับชมการแสดงของทหารใหม่ อาทิเช่น การยิงปืนฉับพลัน, การแสดงมวยไทย, การแสดงแฟนซีดริล, การตั้งยิงฉุกเฉินของ ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 การจัดนิทรรศการภาพความประดับใจของทหารใหม่ และญาติทหารใหม่ และการแสดงมุทิตาจิตให้น้องๆ ทหารใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวที พร้อมเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ได้ร่วมสังเกตการณ์สภาพความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ได้คลายความวิตกกังวล และเกิดความมั่นใจในระบบการฝึก ตลอดจนการดูเเลทหารใหม่ของหน่วย โดยมี พันโท คมศักดิ์ พราวศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 และพันโท วรทเทพ ฟ้าสาร ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ในโอกาสนี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับครูทหารใหม่, น้องทหารใหม่ที่มีผลการฝึกดีเด่น และพบปะญาติทหารใหม่ พร้อมทั้งชี้แจงถึงนโยบายการฝึก การเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการอย่างเต็มตัว พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติในทุกโอกาส ทั้งนี้หน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 นำรถครัวสนามออกมาให้คณะแม่บ้านทหารบกทำอาหารพิเศษ บรรจุกล่องแจกจ่ายให้ญาติ/ผู้ปกครอง ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม เพื่อให้ญาติ/ผู้ปกครอง และทหารใหม่ได้รับประทานก่อนเดินทางหรือห่อกลับภูมิลำเนา และยังได้ร่วมสนุกสนาน กับแสดงดนตรี จากวงสีหราชแบนด์ การจัดกิจกรรมวันเยี่ยมทหารใหม่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหาร ผู้บังคับบัญชา และครอบครัว ญาติทหารใหม่ อนึ่งเสมือนครอบครัวเดียวกัน “ครอบครัวของกองทัพบก”