หนองบัวลำภู – ศิลปินอิสระร่วมสมัยเตรียมนำผลงาน ศิลปะสะท้อนความเป็นพื้นฐานถิ่นอีสานผสานเข้ากับแนวธรรมะ โชว์รับ ครม.สัญจร

โชว์ ครม.สัญจรที่หนองบัวลำภู เพลิง วัตสาร ลูกหลานหนองบัวลำภู ศิลปินอิสระร่วมสมัยเตรียมนำผลงาน ศิลปะสะท้อนความเป็นพื้นฐานถิ่นอีสานผสานเข้ากับแนวธรรมะ โชว์รับ ครม.สัญจร

วันที่ 1 ธค.66 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายเพลิง วัตสาร อายุ 46 ปี ศิลปินอิสระ ลูกหลานบ้านนาคำไฮ .นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจากทาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ให้นำผลงานภาพวาดของเขาไปนำเสนอให้กับ ครม.สัญจร ได้ชม ซึ่งเป็นผลงานแนวพื้นถิ่นวิถีชีวิต ประเพณี ฮีตสิบสองคล้องสิบสี่ วัฒนธรรมพื้นบ้านแนวอีสาน
โดยจะได้นำผลงานไปร่วมแสดงต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาประชุมครั้งที่ 1/2566 และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 จังหวัด คือ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 นี้ ซึ่งเป็นอีกผลงานหนึ่งที่โดดเด่นเป็นความภาคภูมิใจของคนหนองบัวลำภู ที่จะสะท้อนถึงรากเหง้า นำเสนอผลงานที่เป็นรูปแบบอีสาน ที่ควรจะมีการอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานสืบต่อไป ต้อนรับ คณะรัฐมนตรี ในครั้งนี้
ที่เขาได้เขียนขึ้นจากแรงบันดาลใจ และความศรัทธา จึงได้ผลิตงานต่างๆ ขึ้น ซึ่งงานส่วนหนึ่ง นอกจากจะนำเสนออยู่ที่ หอประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ หนองบัวลำภู แล้ว ยังจะได้นำส่วนหนึ่งไปแสดงผลงานของศิลปินเดี่ยว ที่ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง ของ เดือน ธันวาคม 2566 นี้
สำหรับข้อมูล นายเพลิงฯ เกิดที่บ้านนาคำไฮ เรียนหนังสือจากโรงเรียนชุมชนนาคำไฮ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบอาชีพ ศิลปินอิสระ มีผลงานทางด้านการวาดภาพมาตั้งแต่ เป็น นักเรียนมัธยมศึกษา เมื่อเรียนจบ ม.6 มีเงินจากการวาดภาพการ์ตูนและภาพประกวดได้รับรางวัล มีเงิน 40,000 บาท จึงทำให้เขาเบนเข็มชีวิตไปเดินทาง เรียนต่อ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อจบออกมาก็ได้ผลิตชิ้นงาน เป็นผลงานการแสดงเดี่ยว มาตั้งแต่ปี 2538 เรื่อยมา มีผลงานนำเสนอในแวดวงศิลป์มายาวนานในหลายพื้นที่ เช่น งานแสดงเดี่ยวนิทรรศการจิตกรรม เมื่อปี 2550 งานแสดงเดี่ยว นิทรรศการจิตรกรรม “แผ่นดินเกิด “ ปี 2553 แสดงเดี่ยว “ชุดอุปมาแห่งพระ สัทธรรม “ ปี 2555 แสดงเดี่ยวชุด “จิตภาพแห่งศรัทธา” ปี 2559 “ชุดบ้านเกิดเมืองนอน “ ปี 2562 ชุด”เปลวเพลิงแห่งพุทธิปัญญา” ณ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
นอกจากนั้น ยังได้จัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในหลายพื้นที่ รวมทั้งได้ทำการวาดภาพตามโบสถ์ ของวัด ในหลายวัด เขียนภาพประวัตชาวบ้านบางระจัน เพื่อประดับในพิพิธภัณฑ์บ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เขียนภาพ พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดับ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในอทุยานหอยหิน 150 ล้านปี จ.หนองบัวลำภู ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิลปินร่วมสมัยสาขาจิตรกรรมของ จ.หนองบัวลำภู ได้รับโล่เกียรติยศผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศิลปะ ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นอีกผลงานหนึ่งที่โดดเด่นเป็นความภาคภูมิใจของคนหนองบัวลำภู ที่จะสะท้อนถึงรากเหง้า นำเสนอผลงานที่เป็นรูปแบบอีสาน ที่ควรจะมีการอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานสืบต่อไป ต้อนรับ คณะรัฐมนตรี ในครั้งนี้
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู