เปิดแล้วตลาดสด เทศบาล 6 เทศบาลนครอุบลราชธานี โฉมใหม่

เทศบาลนครอุบลราชธานี “เปิดตลาดสด เทศบาล 6 เทศบาลนครอุบลราชธานี ”

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารตลาดสดเทศบาล 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานีนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดทำการตลาดสดเทศบาล 6 พร้อมด้วยนายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายอำพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชน (กช.) และผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล 6 เข้าร่วมในพิธีเปิดตลาดสดเทศบาล 6 ในครั้งนี้
ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี มีตลาดในความรับผิดชอบ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ตลาดสดเทศบาล 5 ,ตลาดสดเทศบาล 6 และ ตลาดโต้รุ่งราชบุตร สำหรับการเปิดทำการตลาดสดเทศบาล 6 ในครั้งนี้ มีเป้าประสงค์ให้ตลาด ในการกำกับดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับปรุงตลาดสด ประเภทที่ 1 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มุ่งหวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตลาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นอีกด้วย
พิธีการในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การประพรม น้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าจากวัดสว่าง อารมณ์และวัดปทุมมาลัย การประกอบ พิธีพราหมณ์ เพื่อเป็นการบวงสรวงเทวดาและพระภูมิเจ้าที่ ขอพรและเสริมบารมีให้ค้าขาย รุ่งเรือง