อุบลราชธานี – เปิดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 15

อุบลฯ เปิดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 15 ณ วัดไชยมงคล 26-27 พ.ย. 2566

ที่วัดไชยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ 15 ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 โดยกิจกรรมภายในงานมี กิจกรรมเล่าขานตำนานลานฝ้าย จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร 9 ฐานเรียนรู้ ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ การเก็บฝ้ายสายธารบุญ อิ้วดีดล้อเข็นฝ้ายสายธารธรรม เปียปั่นฝ้ายสายศรัทธา กวักค้นสืบฝ้ายสายใยบุญ ต่ำหูกผูกสายธรรม ตัดเย็บเก็บสายใย ย้อมด้ายสายพระธรรม มหาบุญจุลกฐิน กิจกรรมเล่าขานตำนานลานข้าว ลานข้าวหลาม ลานข้าวต้ม ลานข้าวปุ้น ลานข้าวจี่ ลานข้าวมธุปายาส ลานข้าวเม่า ลานข้าวโป่ง กิจกรรม เทศนาธรรมคำกลอน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมืองอีสานดนตรีไทย การเล่านิทานภาษาถิ่นอีสาน การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประดิษฐ์ดอกไม้คลุมไตร การประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง และนิทรรศการ ตามฮอยพระอริยสงฆ์