เลย (ชมคลิป) แถลงจัดงานเทศกาลลอยกระทง “สายน้ำแห่งชีวิต ลอยกระทงสองฝั่งโขง” @อำเภอปากชม


วันที่ 14 พ.ย.66 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าลานประติมากรรมพญาอนันตรนาคาธิบดี (ฝั่งริมโขง) อำเภอปากชม จังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นาย
กฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอปากชม นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลอยกระทง “สายน้ำแห่งชีวิต ลอยกระทงสองฝั่งโขง” อำเภอปากชม ประจำปี 2566 มีนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นายนุรัตน์ พรหมดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวอำเภอปากชม และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม
นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอปากชมกล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง “สายน้ำแห่งชีวิต ลอยกระทงสองฝั่งโขง” อำเภอปากชม ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำโขงและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปากชมอย่างยั่งยืน รวมถึง กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันเรือกาบ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นไทเลย การเดินแบบผ้าไทเลย ผ้าพื้นเมืองปากชม การประกวดนางนพมาศ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยา การแสดงจาก สปป.ลาว และ ยิ่งใหญ่ตระการตากับพิธีรำบวงสรวงพญาอนันตรนาคาธิบดี จากนางรำ 1,009 คน พร้อมกับขบวนแห่เทศกาลลอยกระทง 8 ขบวน ตลอดจน และพิธีลอยกระทง 3,999 ใบ
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำโขง พร้อมร่วมสืบสานงานเทศกาลลอยกระทง “สายน้ำแห่งชีวิต ลอยกระทงสองฝั่งโขง” อำเภอปากชม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานประติมากรรมพญาอนันตรนาคาธิบดี สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากชม จังหวัดเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย