พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดตลาดสีเขียวโขงชีมูล ส่งเสริมการตลาดสินค้าอินทรีย์-ปลอดภัย

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณเวทีกลาง ถนนคนเดินศรีสะเกษ Walking Street – มารีหนองแคน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดสีเขียวโขงชีมูล @ ถนนคนเดินศรีสะเกษ (Organic Green Market @ Sisaket Walking Street) ตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก

นายสำรวย กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หลากหลายชนิด และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภาค และของประเทศ อาทิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หอมแดงศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นต้น การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีต่อผู้ผลิตและ ผู้ประกอบการ ของจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นำไปสู่การเพิ่ม ศักยภาพทางด้านการแข่งขันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการ ดังกล่าว ภายใต้ชื่องาน “ตลาดสีเขียวโขงชีมูล @ ถนนคนเดินศรีสะเกษ (Organic Green Market @ Sisaket Walking Street)” เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 20 คูหา จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 1 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 2, 3, 9 และ 10 กันยายน 2566 นี้ ที่บริเวณถนนคนเดินศรีสะเกษ Walking Street – มารีหนองแคน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน