ขอนแก่น (ชมคลิป) ฟาร์มกบยิ้มร่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวราคาฮวก (ลูกอ๊อด) พุ่งกิโลละสี่ร้อย

ช่วงปลายฤดูฝน ฟาร์มเลี้ยงกบยิ้ม กบเนื้อ – ลูกอ๊อด ราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะลูกอ๊อด กก.ละ เกือบ 400 บาท สร้างรายได้กว่า 50,000 บาทต่อเดือน

วันที่ 3 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรเลี้ยงกบเนื้อ ที่ฟาร์มกบแม่พลอย ที่ ม.15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังพบว่าขณะนี้เป็นช่วงปลายฝน ทำให้กบออกไข่น้อยลง จึงทำให้กบมีราคาสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นกบเนื้อ ลูกอ๊อด ราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัว

นายศิรินทิพย์ อุดมพันธ์ อายุ 34 ปี 172/73 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าของฟาร์ม กล่าวว่า ฟาร์มจำหน่ายทั้งกบเนื้อ ลูกพันธุ์กบ ลูกอ๊อด โดยเริ่มทำฟาร์มได้ประมาณ 1 ปี ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน ทำให้กบมีราคาสูงขึ้น โดยลูกอ๊อด เดิม กก.ละ 200 บาท ราคาวันนี้ กก.ละ 300-400 บาท ใช้เวลาเลี้ยง 20 วัน  กบเนื้อหน้าฟาร์ม เดิม กก.ละ 120 บาท เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวจะขยับเป็น กก.ละ 150 บาท โดยใช้เวลาเลี้ยงกบ 3-4 เดือนถึงจะขายได้ ปัจจุบันขายวันละ 20 กก.ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้อาจจะต้องขยายฟาร์มออกไปอีก ขณะที่รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นบาท

นายศิรินทิพย์ กล่าวต่ออีกว่า ตอนนี้เกษตรกรเริ่มมาซื้อกบจากหน้าฟาร์มไปเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์และเลี้ยงไว้กินเอง แต่ถ้าเลี้ยงเยอะอาจจะมีต้นทุนสูงเพราะราคาอาหารสัตว์แพงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม คาดว่าอีก 1-2 เดือนนี้ราคากบทุกชนิดจะปรับสูงขึ้นเพราะเข้าสู่ฤดูหนาวกบจะไม่มีการออกไข่ และส่วนใหญ่กบช่วงฤดูหนาวจะเป็นกบนอกฤดูกาลจึงทำให้มีราคาแพง เลี้ยงยาก พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จะไม่ออกไข่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ที่ฟาร์มเลี้ยงกบประมาณ 5,000 ตัว โดยจะทำน้ำหนักอยู่ที่ 4-5 ตัวต่อ 1 กก.