ศรีสะเกษ – ผบ.พล.ร.3 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม พัน.ร.12

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 (ร.13 พัน.2) พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา ตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่เขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับฟังการบรรยายสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งพบปะให้โอวาท ตลอดจนให้ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาแก่กำลังพล ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ได้มอบงบประมาณและสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติภารกิจ
จากการเข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลได้รับทราบแนวทางและข้อปฏิบัติในการพิทักษ์และปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงมีขวัญกำลังใจที่ดี และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนและปกป้องอธิปไตยเพื่อประเทศชาติต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13