“ศรีสะเกษ” สสส.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เข้าถึง-ช่วยเหลือ-แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานด้านหน้า อบต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ ผู้แทน Node Flagship สสส.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ) ศปถ.จังหวัดศรีสะเกษ ศปถ.อำเภอกันทรลักษ์ ศปถ.อบต.ตระกาจ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุทางถนน รองรับสถานการณ์หากเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ดร.ชญานิน กล่าวว่า การซักซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้ เกิดจากการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน ระหว่าง กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ ศปถ.จังหวัด และพื้นที่ดำเนินงานที่ สสส. สนับสนุนโครงการ เพื่อรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ทั้งนี้ ได้ซักซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่ ตามแนวถนนทางหลวง หมายเลข 24 ทบทวนความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.กันทรลักษ์ และเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยขั้นสูง นอกจากนี้หลังการช่วยเหลือฯ ได้มีการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมรายงานแนวทางการแก้ไขและส่งต่อจุดเสี่ยง ตามลำดับชั้นต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ รายงาน