กาฬสินธุ์(ชมคลิป)สูบเร่งน้ำช่วยนาข้าวริมแม่น้ำชีเตรียมรับน้ำหนุนจากขอนแก่น


ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เปิดเครื่องสูบน้ำช่วยพื้นที่นาข้าวถูกน้ำท่วมขังในอำเภอฆ้องชัย กำชับทุกภาคส่วนแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำชีเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมวลน้ำจากจังหวัดขอนแก่นคาดอีก2-3วันถึงพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย กำนันตำบลลำชี ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลลำชีร่วมพิธีกดปุ่ม เพื่อเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดขี้นาค  ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร หลังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นาข้าวในระดับสูง และต้องเร่งระบายน้ำ ลงในลำน้ำชี  โดยการสูบน้ำได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าไฟฟ้า จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย

ต่อมาได้เดินทางไปยังจุดก่อสร้าง สถานีสูบน้ำ พนังกั้นน้ำห้วยกุดแคน ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า กำนันตำบลเจ้าท่า และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ความคืบหน้าในการก่อสร้าง โดยหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถ บรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องในพื้นที่ อำเภอกมลาไสย กว่า 20,000 ไร่ ซึ่งโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในอีก 90 วันข้างหน้า

จากนั้นนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  นายดำรงศักดิ์  นาคีสังข์ นายอำเภอร่องคำ นางสาวนันทวัน หรสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ สำรวจความเสียหาย สถานการณ์น้ำท่วมนาข้าวจากอิทธิพลของพายุพายุเตี้ยนหมู่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ หมู่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพื้นที่น้ำท่วม กว่า 800 ไร่ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชีเตรียมการับมือกับมวลน้ำที่จะเดินทางมาจาก จ.ขอนแก่นในช่วง 2-3 วันข้างหน้า เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำชี บริเวณหน้าเขื่อนวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ อยู่ที่ระดับ137.64 ม (ร.ท.ก.) เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 6 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในระดับปกติ